حزمة العيون واحدة الحقيبة

حزمة العيون واحدة الحقيبة

Single Pouch Ophthalmic Pack
 
Cat. No.: 213516
 
1/ea    Instrument Table Cover 100x150cm
1/ea    Single Pouch Ophthalmic Drape with Pouch 100x130cm
2/ea    Standard Ult. Stitch Surgical Gown Large
2/ea    Hand Towels 40x40cm
1/ea    Bundle Cover 100x100cm
 
Latex free, 20pcs/case, 60x40x45cm

Customers who bought this item also bought