تور (حزمة المسالك البولية)

Surgical drape pack
TUR Pack (Urology Set)

Cat. No.: 213510
 
1/ea    Urology Drape with Pouch 210x240cm
1/ea    Instrument Table Cover 150x200cm
2/ea    Reinforced Ult. Stitch Surgical Gown Large
2/ea    Op-Tapes 10x50cm
2/ea    Hand Towels 40x40cm
1/ea    Bundle Cover 100x100cm
 
Latex free, 12pcs/case, 60x40x45cm

Customers who bought this item also bought